Oppstart

Oppstarten av et saltvannsakvarium kan deles inn i følgende faser:

 • Planlegging

 • Forberedelser

 • Plassering

 • Vannfylling

 • Start av teknisk utstyr

 • Innsetting av levende stein

 • Fylling av sandbunn

 • Algeoppblomstring

 • Kontroll av vannverdier

 • Innsetting av nyttedyr

 • Innsetting av fisk

 • Innsetting av koraller

I oppstarten av et saltvannsakvarium er det viktig å være tålmodig, svært tålmodig.