Akvarium

Hvor stort akvarium skal man kjøpe? Her er det mange svar, men det er fordeler ved å ha et stort vannvolum. Rådet er vel derfor å kjøpe så stort som lommeboken tåler. Husk at selve akvariumet koster bare en brøkdel av det totale systemet. Større akvarium krever mer lys, mer sirkulasjon, mer filtrering etc. Det kan derfor lett bli svært dyrt om man kjøper stort.

Det finnes mange typer akvarier. Til et saltvannsakvarium er det helglassakvariet som er det best egnede. Problemet med rammeakvarier etc. er at rammen er laget av stål eller aluminium. Dette er metaller som lett korroderer i kontakt med saltvann.

Silikonet i et saltvannsakvarium bør være sort. Grunnen til dette er at alger kan vokse inn mot silikonfuger. Dersom de får lys, kan de også vokse seg inn under silikonfugen. Vokser de langt nok under fugen, vil det kunne oppstå en lekkasje. Bruker man sort silikon, vil det ikke være nok lys under fugen til at alger kan vokse der.

Akvarier kan ha mange forskjellige utforminger. Her er bilder av de vanligste:

             

Når man så har bestemt seg for et akvarium og kjøpt det, er det viktig å forberede det for bruk.  På vannoverflaten dannes det en proteinhinne som må fjernes. For å fjerne denne hinnen er det vanlig å ha en overrenningsboks i et hjørne i akvariet. Vannet i overrenningsboksen blir da pumpet inn i en skummer eller renner ned i en sump for rensing der. Her er et par bilder av en overrenningsboks:

På bildet over ser vi overrenningsboksen i bakre hjørne av akvariet. Vannet renner over kanten med «tenner» og ned i boksen. Tennene er der for å forhindre at store objekter (les fisk) ikke skal følge med vannet over kanten inn i overrenningsboksen.

På bildet over ser vi overrenningsboksen over vannoverflaten. Røret inne i boksen bringer vannet ned til sumpen der proteinskummeren og annet teknisk utstyr er. Røret utenfor boksen er til returvannet fra sumpen.