Kalkvannsmikser

Et korallrevsakvarium inneholder mange organismer som er forbrukere av Kalsium. Det er derfor nødvendig å tilføre Kalsium for å erstatte det Kalsiumet som organismene i akvariet forbruker. En måte å gjøre dette på er å tilsette kalkvann.

Kalkvann lages ved å blande Kalsiumhydroksyd i vann. Dette kan gjøres manuelt på en gammel flaske eller kanne, eller man kan kjøpe seg en kalkvannsmikser.

Kalkvannsmikseren har en rørepinne som roterer kontinuerlig og denne røringen sørger for at Kalsiumhydroksyden blander seg med vannet.

Etter som vannet i karet fordamper, kan man sørge for etterfylling av vannet via kalkvannsmikseren. På denne måten får man tilført Kalsium til karet samtidig som man etterfyller vann.

Her er en prinsippskisse: