Lys

Alle de levende organismene i et tropisk saltvannsakvarium er innstillt på et liv under en tropisk sol. Dette betyr at de skal ha sterkt lys i ca. 12 timer i døgnet. Uten dette livbringende lyset, ville mange organismer ikke trives og dø, det er derfor viktig med nok og riktig lys. Lyset er også viktig for at vi som eier et akvarium skal kunne se hva som rører seg i det.

Fargetemperatur:

Lys har forskjellig fargetemperatur. Se på bildet under:

Fargetemperaturen blir målt i Kelvin (K). Lave verdier representerer rødlige bølgelengder, mens høye Kelvinverdier representerer kortere bølgelengder som går i blått. Normalt dagslys ligger på ca. 5000K, mens en blå himmel vil ligge på ett sted mellom 10000K og 20000K

Det er i hovedsak tre typer lys som blir brukt for tropiske saltvannsakvarier. Disse er:

  • LED(Light Emitting Diode)
  • HQI (Hydrargyrum quartz iodide)
  • Lysstoffrør (T5 – T8)

HQI lamper (MH)

HQI er et høyintensitets utladningslys som blir produsert ved en høyspenningsutladningslysbue i en gass. Hydrargyrum er det latinske ordet for kvikksølv. HQI lamper har en ballast som regulerer strømmen i lysbuen. Kvikksøvlamper er egentlig ikke lengre aktuelle, men navnet HQI henger fortsatt igjen. Nå er det navnet MH (Metall Halogen) som er mer riktig. MH lamper finnes i de fleste fargetemperaturer, men for tropisk saltvannsakvariebruk er det mest vanlig med en fargetemperatur mellom 10000K og 20000K. Fargetemperaturen blir bestemt av hviken sammensetning man har av halogener.  MH lampene gir mye lys pr. watt. Effektiviteten for HQI lamper er 6 ganger så stor som for konvensjonelle glødelamper.

Aktuelle effekter er: 70W, 150W. 250W og 400W

Her er et bilde av en HQI lampe:

Lysstoffrør

Lysrøret fremstiller lys ved at en starter skaper en spenningspuls som eksiterer elektronene i atomene i gassen i lysrøret. Når elektronene så hopper tilbake vil det avgis ultrafiolett lys, som gjøres om til synlig lys når det treffer det fluorescerende belegget(fosforforbindelse) på lysstoffrørets glass. Med forskjellige kjemiske sammensetninger på belegget kan man bestemme hvilket lysspekter lysstoffrøret produserer. Det er strømmen gjennom røret som begrenser / øker utladningsprosessen og dermed bestemmer lysutbyttet. For å få en effektiv utnyttelse av lyset fra lysstoffrørene må man ha en reflektor som fokuserer lyset ned i akvariet.

Her er et bilde av lysstoffrør med forskjellig farvetemperatur.i en armatur med reflektorer.:

Hva skal man så velge?

Det kommer an på hva man ønsker å ha i akvariet og hvordan man vil at akvariet skal se ut.

Man kan si det slik at jo lengre ned man kommer i vannmassene, jo blåere blir lyset. Skal man ha et akvarium som skal ha et miljø fra grunt vann er kanskje en fargetemperatur på 6000K riktig. Skal man etterlikne et dypere miljø kan kanskje 14000K være riktig. Dette dreier seg litt om smak og behag

Når det gjelder lysstoffrør eller MH så blir det nok riktig med ja takk, begge deler. Man kan godt klare seg med bare lysstoffrør i et kar med bare fisk og mykkoraller, men skal man over på lyskrevende koraller og muslinger, er det ikke nok med lystoffrør. Da har man gjerne en kombinasjon av MH og lysstoffrør.

Hvor mye lys?

En tommelfingerregel sier at man skal ha 1Watt lys pr. liter i akvariet.