Returpumpe

En forbindelse med en sump må man ha en returpumpe. Returpumpen bringer vannet fra sumpen og tilbake til hovedkaret. Når man velger returpumpe er det viktig å tenke på hvor stor vannsirkulasjon man ønsker og har utstyr til. Den som hemmer vannsirkulasjonen er:

  • Returpumpens løftehøyde.
  • Rørdimensjonenen både på returrøret og avrenningsrøret.
  • Antallet bend på rørene og utformingen av disse.
  • Overrenningskantens lengde.

Alle pumpefabrikkanter med litt respekt for seg selv, vil teste ut pumpen og lage pumpekurver for pumpen. Når man velger pumpe bør man derfor studere pumpens kurver. Se på figuren under for et eksempel:

 I eksempelet over ser vi et diagram for en pumpe.

Denne pumpen har tre hastigheter og dermed er det tre kurver i diagrammet. Den nederste kurven er for laveste hastighet, kurven i midten representerer medium hastighet og den øverste kurven er for høyeste hastighet. Horisontalt ser vi kapasiteten (m3/time) og vertikalt ser vi løftehøyden i meter(Hm).

På laveste hastighet er pumpen i stand til å flytte 2500 liter i timen ved løftehøyde på null meter(0m), mens den ikke klarer å pumpe noe vann ved en løftehøyde på ca. 2,8m.

Hvis vi ser på kurven i midten, indikerer den at pumpen kan pumpe 4500 liter i timen ved løftehøyde på null meter(0m), mens den ikke klarer å pumpe noe vann ved en løftehøyde på ca. 4,5m.

Den øverste kurven viser at pumpen i stand til å flytte 5800 liter i timen ved løftehøyde på null meter(0m), mens den ikke klarer å pumpe noe vann ved en løftehøyde på ca. 5.1meter.