Revers Osmose (RO)

Revers osmose er en type filtrering der man presser vann gjennom et membran. Se prinsippskisse:

Når man presser vannet gjennom membranet vil partiklene være for store til å komme gjennom. Det kommer med andre ord rent vann ut på andre siden.

Bildet under, viser en revers osmoseenhet i drift. Denne enheten er i stand til å produsere 150liter osmosevann i døgnet hvis den opererer med riktig trykk og temperatur. Det er sylinderen i midten som er osmosefilteret. Sylinderen til venstre er et sedimentfilter som fjerner de største partiklene. Sylinderen til høyre inneholder aktivt kull. Vannet kommer inn nede til venstre, går gjennom sedimentfilteret, så til kullfilteret og til slutt til osmoseenheten.