Sirkulasjonspumper

Sirkulasjonen i et korallrevsakvarium er uten tvil en av de tingene som lett blir oversett. God sirkulasjon er svært viktig for korallenes vekst og trivsel. Sirkulasjonen bidrar til gassutveksling mellom vann og luft, transporterer næringsstoffer og flytter avfallsstoffer fra fisk og andre levende organismer vekk fra koraller etc. Sirkulasjonen bringer også oksygen til de levende organismene i vannet, i den levende steinen og i den øvre delen av sandlaget.

Den vanligste metoden for å få god sirkulasjon, er å sette inn sirkulasjonspumper. Sirkulasjonspumper fås i mange forskjellige design og prisklasser. Noen går med konstant hastighet, mens andre har regulerbar hastighet og dermed også regulerbar vannstrøm.

Bølgecomputere finnes også. Dette er enkle computere som kan settes opp til å styre en eller flere pumper. Dette blir gjort ved å starte og stoppe pumper i forskjellige sekvenser til forskjellige tider på døgnet, eller at man regulerer farten på pumpene gjennom døgnet. På denne måten får man varierende strømforhold i akvariet, slik som det alltid er ute i naturen.

Hvor mye sirkulasjon må man ha? Ja her strides mange.  Noen har sirkulasjon på 20 ganger akvarievolumet, noen har 50 ganger og andre er helt oppe i 100 ganger akvarievolumet. Har man koraller som er avhengige av mye sirkulasjon, må man sørge for at de trives.