Sump

En sump er veldig grei å ha. I steden for å ha alle de tekniske innretningene i hovedkaret, kan man flytte disse til sumpen. Det er mange fordeler med å ha en sump:

  • Vannbytter blir enklere.
  • Bobler og støy fra skummer blir så godt som eliminert.
  • Varmekolber blir ikke synlige i hovedkaret
  • Kalkreaktor, kalkvannsmikser, fosfatfiltre etc. kan brukes mot sumpen i steden for hovedkaret.
  • Ekstra levende stein kan plasseres i sumpen.

Sumpen blir gjerne plassert under akvariet slik som i figuren under:

Returpumpen vil løfte vann opp i hovedkaret og avrenningen fra hovedkaret vil så renne ned i sumpen.

Når man beregner størrelse på sumpen i forbindelse med hovedkaret sitt, så er det et par viktige ting å tenke på:

  • Returpumpen bør ikke klare å få tak i mer vann enn det det er plass til i hovedkaret dersom avrenningen fra hovedkaret skulle gå tett. Dette kan lett ordnes ved å plassere boblefellene slik at det kun er et begrenset vannvolum der returpumpen tar vannet fra.
  • Sumpen må klare å motta det vannet som renner ned fra hovedkaret dersom returpumpen skulle stoppe ved strømbrudd etc. Dette ordnes ved å ha en lav normalvannstand i sumpen.

Hvis returrøret stikker ned i hovedkaret, er det fare for at man kan få mye vann i sumpen dersom returpumpen stopper. Dette kan skje fordi røret vil danne en hevert. For å forhindre at dette skal skje, bør man bore ett lite hull i returrøret rett under vannoverflaten i hovedkaret. Heverten vil da miste sin effekt ganske fort fordi den vil suge luft i steden for vann når vannet har sunket til hullets nivå.